Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
linn's liivee

linn's liivee

13.10.2006 - "gaaaap"

Ben echt hélèmaall kap0t !! van0chtend t0en'k m'n bed uiitstaPte waz'k all m0ee;

Had eerstt AK..   Was eCht kap0t zaaii !

 

T0en daarnaa Tekennen; lekker kliieDeree met ferV     heB een hééle m0oiie flamiing0 getekenD..

 

n0ujaa t0enn paUzee; 2uure; pauZe; 1uuhrr

en t0en lekkerr naar huiijss; WEEEKEND
                                                                

n0uja; verDerr nixx te meldee.

  <3 uu all

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

11.10.2006 - zuCht, suCht

zucht, word toch zó moe van zommige menzen..
dingen zeggen, emand anders zegt iets anders.. En dan toch vol blijven houden dat die ander liegt.

 

kan dan wel niet bewijzen dat de ander gelijk heeft, maar toch gel0of ik de ander.
ken 'm amper, Wel erg eigelijk.. maar 't klopt gewoon niet.
Heb vaak dingen geho0rd die 'iie al heeft gelulD..

 

^^ z0, dat luCht op

 

nuu ietzz geZelligs;
1k kwam Hem vandaag eindelijk tegen, suCht  
1k lachen.. Hij lachte terug+ zwaaidee, ik zwaaidee terug..

                            
heleMaal in de w0lken ben ik een héél uur Engelzz doorgekomen..  daarna 'n uur duiitz

en t0en..     naar huizz


eiindelijk
thuiiz..      RUST.

x

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

11.10.2006 - GEEN BRANDESTOF !!

Vandaag langeee dag, n0uja nieteCht lang..  maat had t0taal géén zinn, t0t 3uur less (!)

t0en naar huiiz, lekkerr in de buzs..

 

bij Haarlemm NS, zt0pt de buzs : GEEN BRANDESTOF meer (z0alss de buzschaffeurr zij)

iedereen deruiit, waChtend op v0lgende buzss.. 

JAA! daar iis 'iie
... tuf, tuf

eiinDelijk thuizz ;  4uur alweerr !

 

huizWerk makee+ engelzz leree; heb m0rgee PW

xx 
         1inn

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Links

? Home
? Email Me
?